Αστυνομία: Σωρεία ενστάσεων για τις επικείμενες προαγωγές

Από μεγάλο αριθμό ενστάσεων έχει χαρακτηριστεί η εν εξελίξει διαδικασία προαγωγών στην Αστυνομία Κύπρου.

Ως γνωστόν, η αξιολόγηση υποψηφίων έχει προχωρήσει και σύμφωνα με οδηγίες της ηγεσίας του σώματος, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021.

Οι τελικές λίστες με την κατάταξη των ενδιαφερόμενων για τις διεκδικούμενες προαγωγές γνωστοποιήθηκαν περί τα τέλη του περασμένου μήνα, ενώ συνοδεύτηκαν από αντιδράσεις.

Είναι ενδεικτικές πληροφορίες μας, οι οποίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 150 μέλη του σώματος, που διεκδικούν προαγωγή στη θέση του λοχία (111 οι διεκδικούμενες θέσεις), έχουν υποβάλει ενστάσεις, διαφωνώντας με την κατάταξη στην οποία τους τοποθέτησε η επιτροπή αξιολόγησης.

Ενστάσεις, ασφαλώς, έχουμε και από βαθμοφόρους, όπως λοχίες που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης για προαγωγή σε υπαστυνόμο (59 διαθέσιμες θέσεις).

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι τίτλοι σπουδών αρκετών μελών της δύναμης δεν έχουν αναγνωριστεί από την επιτροπή αξιολόγησης, αφού η τελευταία έχει θέσει χρονικό περιορισμό σε ό,τι αφορά την κατάθεση πτυχίου στο ΚΥΣΑΤΣ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών).

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, σε αρκετές ενστάσεις, πέραν του ότι επισημαίνεται πως κακώς τέθηκε χρονικό περιθώριο κατάθεσης πτυχίου, προβάλλεται το επιχείρημα ότι το ΚΥΣΑΤΣ, στη βάση παλαιότερων γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας, δεν θα έπρεπε να διαδραματίζει κανένα ρόλο στη διαδικασία. Ταυτόχρονα, επικαλούνται άλλους οργανισμούς και σώματα τα οποία είναι πιο αρμόδια για πιστοποίηση και εγκυρότητα τίτλων σπουδών.

Η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων για κάθε βαθμό εξετάζει ήδη τις ενστάσεις και περί τις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να απαντήσει στους επηρεαζόμενους.

Μόλις γίνει ξεκαθάρισμα με τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί, αναμένεται να καταρτιστούν οι τελικές λίστες με τους υποψήφιους για κάθε βαθμό και εν συνεχεία θα προχωρήσει η διαδικασία.

Υπενθυμίζουμε πως μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να γίνουν 210 προαγωγές, που αφορούν τις ακόλουθες θέσεις:

  • 111 λοχίες
  • 59 υπαστυνόμοι
  • 30 ανώτεροι υπαστυνόμοι
  • 6 αστυνόμοι Β’
  • 4 ανώτεροι αστυνόμοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ