ΣΕΝΕΡ ΛΕΒΕΝΤ

Μου καις την ψυχή Κύπρος

Μου καις την ψυχή Κύπρος. Την καις πολύ. Είσαι κακιά. Είσαι μοχθηρή. Έχεις καρδιά...

Πού είναι εκείνες οι μέρες…

Θα ήθελα να θεωρώ ότι η λύση και η ειρήνη στην Κύπρο εξαρτώνται από...

Κάμερα-έκπληξη στον Ερντογάν

Λεγόταν ότι θα συναντηθούν 1,5 ώρα. Αλλά συναντήθηκαν μόνο 45 λεπτά. Γιατί; Μήπως δεν...