COOKIES

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» και των εντύπων της (η Υπηρεσία) μέσω του διαδικτύου (Internet), η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε κείμενα αλλά συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες, ηχητικά, εικόνες, γραφικά, και κάθε άλλη μορφή απεικόνισης ή μετάδοσης πληροφοριών κειμένων, δεδομένων ή στοιχείων, προστατεύεται από την Κυπριακή και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλες σχετικές νομοθεσίες. Με βάση την κείμενη Κυπριακή και Διεθνή νομοθεσία οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις επιπρόσθετες οδηγίες που αφορούν τα Πνευματικά Δικαιώματα σε σχέση με την πιο πάνω Υπηρεσία.

Ουδείς έχει το δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, διανομής, δημοσίευσης, επίδειξης, αλλαγής, μετάδοσης ή εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας στην περίπτωση κατά την οποία θα μεταφερθεί υλικό από την Υπηρεσία για προσωπική και όχι εμπορική χρήση και τούτο υπό τους ακόλουθους όρους:

Μπορεί να μεταφερθεί ένα μόνο αντίγραφο σε αναγνώσιμη μορφή από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή/και να τυπωθεί ένα αντίγραφο, το οποίο θα περιορίζεται μόνο σε περιεχόμενο προσωπικού ενδιαφέροντος.
Χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό στη γενικότητα του παρόντος, κανένας δεν δικαιούται να διανείμει οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας μέσω οποιουδήποτε δικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών δικτύων, ούτε και να το πωλήσει ή να το προσφέρει προς πώληση.
Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας για κατασκευή οποιασδήποτε τράπεζας πληροφοριών.

Επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα:

Αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μου/ μας (Ν. 138(1)/2001) που θα περιέλθουν στις Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχομαι ότι:

Η Εταιρεία Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ έχει δικαίωμα επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πλην των Ευαίσθητων, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της πελατειακής μας σχέσης.
Η Εταιρεία Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για:
εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο, και
διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.
Εφόσον Η Εταιρεία Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή μου, έχει δικαίωμα χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων, πλην των Ευαίσθητων, με σκοπό την προώθηση από απόσταση των δικών της προϊόντων / υπηρεσιών ή και των προϊόντων / υπηρεσιών τρίτων συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, που έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί σε εμένα.

Η εταιρία Αρκτίνος δεν αποθηκεύει τον αριθμό της κάρτας όσων προχωρούν σε συνδρομή στο https://premium.politis.com.cy/ ούτε τους κωδικούς πρόσβασης όσων κάνουν εγγραφή.

Γνωρίζω πως σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων μου, βάσει των άρθρων 12 και 13 του Ν.138(1)/2001.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τους υφιστάμενους Πελάτες της Εταιρεία Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ, αλλά και για τους αιτούντες οποιασδήποτε υπηρεσίας, ανεξάρτητα από την αποδοχή ή μη της αίτησής τους.

 

Πολιτική για τα cookies

Τι είναι τα cookies;

Το Cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας εντός του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, όταν επισκέπτεστε ορισμένες ιστοσελίδες. Το cookie δεν περιέχει ούτε συλλέγει πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζεται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου, μπορεί να δώσει πληροφορίες για να διευκολύνει μια υπηρεσία περισσότερο φιλική στον χρήστη με καταγραφή, μεταξύ άλλων δεδομένων, των προτιμήσεων του χρήστη, της ανίχνευσης σφαλμάτων και/ή της συλλογής δεδομένων από στατιστικές. Το cookie δεν βλάπτει τον υπολογιστή σας και οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων δεν αποθηκεύονται κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα ιστοσελίδα, δείτε Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies

Η πλήρης χρήση της ιστοσελίδας μας απαιτεί την εγκατάσταση cookies. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, πιθανόν να μπορείτε ακόμη να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά της μπορεί να απενεργοποιηθούν. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, και Google Chrome) έχουν αυτόματα ενεργοποιημένα τα cookies. Μπορείτε να αποφασίσετε σχετικά με το εάν και σε ποιο βαθμό τα cookies θα έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας μεταβάλλοντας της ρυθμίσεις τους προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Δείτε τη Διαχείριση Cookies όπου μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να ελέγχετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις για τα cookies. Σημειώστε ότι εάν δεν πραγματοποιήσετε αλλαγές, σημαίνει ότι αποδέχεστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και συμφωνείτε με τη δραστηριότητα των cookies. Εάν δεν συμφωνείτε αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και περιορίστε ή απενεργοποιήστε τα cookies.

Οι παρούσες πληροφορίες εντάσσονται στις προσπάθειές μας να συμμορφωθούμε με την πρόσφατη νομοθεσία και να εξασφαλίσουμε στο ότι είμαστε ανοιχτοί, ειλικρινείς και ξεκάθαροι αναφορικά με το προσωπικό απόρρητο των χρηστών. Ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Ενδέχεται να παρατηρήσετε την παρουσία διαφορετικών τύπων cookies που δημιουργήθηκαν από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τρεις τύπους cookies:

Cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται αυτόματα έπειτα από κάθε επίσκεψη.

Μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην ιστοσελίδα.

Cookies τρίτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες που ενσωματώνονται εντός της δικής μας ή στις οποίες συνδεόμαστε.

Cookies περιόδου λειτουργίας

Σας επιτρέπουν να εκτελείτε ουσιώδεις λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως η υπενθύμιση επαναλαμβανόμενης μορφής στοιχείου τομέα σε μια περίοδο περιήγησης. Επιπροσθέτως, βοηθούν περιορίζοντας την ανάγκη μεταφοράς πληροφοριών σε όλο το διαδίκτυο. Δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή και λήγουν όταν διακόπτετε την περίοδο περιήγησης.

Μόνιμα cookies

Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε ανώνυμους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Αντιπαραβάλλοντας ένα ανώνυμο, τυχαίως δημιουργημένο αναγνωριστικό, ένα αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί από συγκεκριμένες πληροφορίες περιήγησης, όπως το πώς φτάσατε στην ιστοσελίδα, τις σελίδες που είδατε, τις επιλογές που κάνατε, και το μονοπάτι που ακολουθήσατε μέσω αυτής. Ελέγχοντας αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης σφαλμάτων και την ενίσχυση του περιεχομένου.

Χρησιμοποιούμε λογισμικό Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήσης της σελίδας, τις αλληλεπιδράσεις αυτής και τις διαδρομές που ακολουθήθηκαν μέσω των ιστοσελίδων μας. Είναι γνωστό ως «Μετρήσεις ιστοσελίδας» ή «αναλύσεις». Δεν αρχειοθετούμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ως μέρος αυτής της διαδικασίας.

Cookies τρίτων

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να παρατηρήσετε κάποια cookies που δεν σχετίζονται με τις Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ. Εάν μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που περιέχει ενσωματωμένο περιεχόμενο, για παράδειγμα από το Facebook ή το YouTube, ενδέχεται να στείλετε cookies από αυτές τις ιστοσελίδες. Δεν ελέγχουμε από που προέρχονται αυτά τα cookies. Έτσι, προτείνουμε να ελέγχετε τις ατομικές ιστοσελίδες τρίτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη διαχείρισή τους.

Διαχείριση cookies

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση cookies
Εάν δεν γνωρίζετε τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάντε κλικ στη «Βοήθεια» στην κορυφή του παραθύρου περιήγησης και έπειτα κάντε κλικ στο «Σχετικά με». Τότε θα εμφανιστούν οι σχετικές πληροφορίες που επιθυμείτε.

Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
Κάντε κλικ στην επιλογή «Εργαλεία» στην κορυφή του παραθύρου περιήγησης και επιλέξτε «Επιλογές διαδικτύου», κάνοντας έπειτα κλικ στην καρτέλα «Απόρρητο». Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο Απορρήτου σας είναι ρυθμισμένο στο Μέτριο ή παρακάτω για να ενεργοποιήσει έπειτα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ρυθμίσεις πάνω από το Μέτριο θα απενεργοποιήσουν τα cookies.

Google Chrome (Τελευταία έκδοση)
Κάντε κλικ στο εικονίδιο του κλειδιού στο πάνω δεξί μέρος του παραθύρου περιήγησης και επιλέξτε «Ρυθμίσεις». Κάντε κλικ στην «Προβολή ρυθμίσεων για προχωρημένους» στο κάτω μέρος και εντοπίστε την ενότητα «Απόρρητο». Κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις περιεχομένου» και μέσα στην ενότητα cookies στην κορυφή επιλέξτε «Αποδοχή ρυθμίσεων τοπικών δεδομένων» για να ενεργοποιήσετε τα cookies. Για να απενεργοποιήσετε τα cookies, ενεργοποιήστε τις επιλογές «Αποκλεισμός ιστοσελίδων από ρύθμιση οποιωνδήποτε δεδομένων», «Αποκλεισμός cookies τρίτων και δεδομένων ιστοσελίδας» και «Καθαρισμός cookies και άλλων δεδομένων ιστοσελίδας και πρόσθετων δεδομένων, μόλις κλείσω το πρόγραμμα περιήγησής μου».

Mozilla Firefox
Κάντε κλικ στα «Εργαλεία» στην κορυφή του παραθύρου περιήγησης και επιλέξτε Επιλογές. Έπειτα, επιλέξτε το εικονίδιο Απόρρητο από την κορυφή της επιφάνειας που εμφανίζεται. Πατήστε την επιλογή «Αποδοχή cookies από τις ιστοσελίδες» για να ενεργοποιήσετε τα cookies. Εάν επιθυμείτε την απενεργοποίηση cookies, απενεργοποιήστε την επιλογή.

Safari
Κάντε κλικ στο εικονίδιο του οδοντωτού τροχού που βρίσκεται στο πάνω δεξί μέρος του παραθύρου περιήγησης και επιλέξτε «Ιδιότητες». Επιλέξτε το εικονίδιο «Απόρρητο» από την κορυφή της επιφάνειας που εμφανίζεται. Πατήστε την επιλογή που λέει «Αποκλεισμός cookies τρίτων και διαφημιστικών cookies». Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τελείως τα cookies, πατήστε την επιλογή «Ποτέ».