Λάμπρος Παπαδόπουλος [Πρόεδρος ΚΕΔΙΠΕΣ] στον «Π»: Στόχος η ανάκτηση 4,8 δισ. ευρώ

Στόχος της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι να εισπράξει €4,8 δις, ποσό που οδηγεί στην πλήρη ανάκτηση της κρατικής στήριξης του 2018 προς τον Συνεργατισμό, μετά την αφαίρεση εκροών ύψους 1 δισ. ευρώ. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον «Π», μιλά για την πρόκληση της ανάκτησης, την αλλαγή της συμφωνίας με την Altamira, την πώληση δανείων και το σχέδιο εγγύησης δανείων της Ελληνικής Τράπεζας.

Από την έναρξη των εργασιών της, η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει εισπράξει πέραν του 1 δισ. ευρώ. Είναι εφικτή η ανάκτηση της κρατικής στήριξης; Η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ επηρεάζει τους στόχους της ανάκτησης;

Το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ έχει σαν στόχο τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΣΚΤ για την πλήρη αποπληρωμή της κρατικής στήριξης. Αυτός είναι ο ρόλος που μας ανατέθηκε από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ και ευελπιστούμε ότι θα τον πετύχουμε. Εξάλλου, για αυτό δημιουργήθηκε και η ΚΕΔΙΠΕΣ. Αυτό το επιχειρηματικό πλάνο προνοεί μεταξύ 2021-2027 ταμειακές εισροές ή ανακτήσεις γύρω στα €4 δις και ταμειακές εκροές περίπου €1 δις, με το υπόλοιπο να χρησιμοποιείται για την πλήρη αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας (λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αποπληρωμές κρατικής βοήθειας των €320 εκατ. έως το 2020, τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στα €140 εκατ. και το ταμειακό απόθεμα). Δηλαδή, ο στόχος της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι να πετύχει συνολικά ανακτήσεις ύψους €4,8 δις. Οι προσπάθειές μας είναι διττές – μεγιστοποίηση των εισροών και εξοικονομήσεις στα έξοδα και υποχρεώσεις. Ένα πολύ σημαντικό μέρος των εξόδων είναι και το κόστος προσωπικού. Από τις εκροές του €1 δις, τα €250 εκατ. είναι λειτουργικές δαπάνες, από τα οποία τουλάχιστον τα μισά αποτελούν δαπάνες προσωπικού. Το καθετί μετράει στην προσπάθεια για μεγιστοποίηση της ανάκτησης.

Πρέπει να συνδεθείτε / κάνετε εγγραφή για να διαβάσετε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ