Αυξάνονται και πληθύνονται οι αποφυλακισθέντες παιδεραστές

Γράφει: Μιχάλης Χατζηστυλιανού

Ξεπέρασαν τους 50 οι παιδεραστές που αποφυλακίστηκαν και τελούν υπό παρακολούθηση από την Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως κατά ανηλίκων. Παράλληλα, στις Κεντρικές Φυλακές εκτίουν την ποινή τους 57 παιδεραστές ενώ άλλοι 17 είναι υπόδικοι. Τελούν, δηλαδή, υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεών τους. Η Αρχή Εποπτείας αναμένει από τη Βουλή την ψήφιση του πολύκροτου νομοσχεδίου που διευρύνει τις αρμοδιότητές της με σκοπό την επιβολή πρόσθετων μέτρων στους παιδεραστές που αποφυλακίζονται και κυρίως σε αυτούς που δεν συνεργάζονται. Το σχετικό νομοσχέδιο εκκρεμεί στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και η συζήτησή του βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Οι βουλευτές της Επιτροπής Νομικών αναμένουν με τη σειρά τους τις θέσεις των δύο εμπλεκόμενων Υπουργείων Εργασίας και Δικαιοσύνης, όπως και της Νομικής Υπηρεσίας προκειμένου να καταστούν δυνατές η ολοκλήρωση της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και η προώθησή του στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», σήμερα αναμένεται να σταλεί επιστολή-υπενθύμιση από τη Βουλή με την επισήμανση ότι θα πρέπει να κατατεθούν οι θέσεις όλων των εμπλεκομένων επί των προτεινόμενων αλλαγών μέχρι τις 8/12/2020 καθώς την επομένη το θέμα θα περιληφθεί στην ατζέντα της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για συζήτηση.

Ειδικότερα, στην Αρχή Εποπτείας παραπέμπονται πρόσωπα που καταδικάστηκαν για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων είτε με απόφαση του δικαστηρίου σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας ή κατά την επιβολή της ποινής, είτε με την έκδοση διατάγματος εποπτείας από το δικαστήριο κατόπιν αίτησης του γενικού εισαγγελέα. Η Αρχή Εποπτείας αφού λάβει υπόψη τα γεγονότα της υπόθεσης, τις εκθέσεις των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αποφασίζει τα κατάλληλα μέτρα για την εποπτεία των παιδεραστών που παραπέμπονται ενώπιόν της, όπως για παράδειγμα ψυχολογική στήριξη ή θεραπευτική παρέμβαση. Παράλληλα, αξιολογεί την ανταπόκριση των παιδεραστών και ανάλογα αποφασίζει είτε τη συνέχιση των μέτρων ή την αναθεώρησή τους.

Το νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Βουλή για ψήφιση ετοιμάστηκε μετά από μελέτη των καλών πρακτικών και μέτρων που εφαρμόζονται από αντίστοιχες αρχές άλλων χωρών. Διευρύνει τις εξουσίες/αρμοδιότητες της Αρχής Εποπτείας και της παρέχει, παράλληλα, τη δυνατότητα επιβολής πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους εποπτευόμενους παιδεραστές. Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα: Την απαγόρευση στους παιδεραστές να εισέρχονται ή να παραμένουν κοντά σε σχολεία ή σε χώρους όπου συχνάζουν τα θύματά τους ή άλλα παιδιά, την απαγόρευση να έρχονται σε επαφή ή σε επικοινωνία με τα θύματά τους, την απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, τον περιορισμό στην οικία τους για συγκεκριμένες ώρες καθώς και την υποχρέωση παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος ώστε να μπορεί η αρχή να ασκεί αποτελεσματικά τον εποπτικό της ρόλο. Το νομοσχέδιο παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανάθεσης της εποπτείας των παιδεραστών σε ιδιώτες (επιτηρητές) υπό την επίβλεψη βεβαίως της Αρχής Εποπτείας.

Tα ζητήματα που εκκρεμούν

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής Γιώργος Γεωργίου απέστειλε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή προς τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εργασίας, καλώντας τα να τοποθετηθούν στις παρακάτω εκκρεμότητες προκειμένου να καταστούν δυνατές η ολοκλήρωση του υπό αναφορά νομοσχεδίου και η προώθησή του στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Συγκεκριμένα, αναμένονται οι απόψεις των υπουργείων στα εξής θέματα:

  • Αναφορικά με τα προσόντα των επιτηρητών, στους οποίους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, η Αρχή Εποπτείας θα μπορεί να αναθέτει την εποπτεία των παιδεραστών μέσω αγοράς υπηρεσιών.
  • Τροποποίηση της πρόνοιας του νομοσχεδίου με την οποία εισάγεται στον βασικό νόμο το περιοριστικό μέτρο της απαγόρευσης καταδικασθέντος για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως κατά ανηλίκων να έρχεται σε επαφή με το θύμα, την οικογένειά του ή με οποιοδήποτε παιδί, ώστε κατόπιν άδειας του δικαστηρίου να επιτρέπεται η παρουσία καταδικασθέντος σε οικογενειακές τελετές ή άλλες ειδικές περιπτώσεις όπου ενδεχομένως να παρευρίσκονται παιδιά.
  • Επανεξέταση των επαγγελμάτων τα οποία δεν θα επιτρέπεται να ασκούν πρόσωπα που καταδικάστηκαν για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως κατά ανηλίκων. Όπως διαπίστωσαν βουλευτές της Επιτροπής Νομικών, με τις σχετικές πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει μόνο ιδιοκτήτες συγκεκριμένων επιχειρήσεων ενώ δεν καλύπτει τους εργοδοτούμενους στις επιχειρήσεις αυτές, ούτε τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα σχολεία.
  • Γραπτή θέση της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας επί νομικών σημείων που ήγειραν βουλευτές και ειδικότερα επί του ζητήματος ότι η προτεινόμενη επιβολή περιοριστικών μέτρων μετά την επιβολή ή και την έκτιση της ποινής ή και την αποφυλάκιση του καταδικασθέντος ενδεχομένως να συνιστά επιβολή διπλής ποινής για το ίδιο αδίκημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ