1 ΜΗΝΑΣ

10 /μήνα
Εγγραφή για ένα μήνα στο Πολίτης Premium
 • ΠΟΛΙΤΗΣ PDF
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
 • ΠΟΛΙΤΗΣ INTELLIGENCE
 • CAPUCCINO

3 ΜΗΝΕΣ

6 /μήνα
Εγγραφή για τρεις μήνες στο Πολίτης Premium
 • ΠΟΛΙΤΗΣ PDF
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
 • ΠΟΛΙΤΗΣ INTELLIGENCE
 • CAPUCCINO

6 ΜΗΝΕΣ

5 /μήνα
Εγγραφή για έξι μήνες στο Πολίτης Premium
 • ΠΟΛΙΤΗΣ PDF
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
 • ΠΟΛΙΤΗΣ INTELLIGENCE
 • CAPUCCINO

1 ΧΡΟΝΟΣ

4 /μήνα
Εγγραφή για ένα χρόνο στο Πολίτης Premium
 • ΠΟΛΙΤΗΣ PDF
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
 • ΠΟΛΙΤΗΣ INTELLIGENCE
 • CAPUCCINO